Cách giảm stress trong học tập, công việc hiệu quả nhất trong 30 giây