Tất cả chúng ta ở đây đều bình luận, mọi nơi, mọi lúc, bất cứ khi nào muốn và có thể. Một điều đáng buồn cười là không ít người (tất nhiên trong đó không có bạn) gọi đó là tự do ngôn luận. Thế nào là tự do và thế nào là tự do ngôn luận? Hãy suy nghĩ về điều đó trước khi bạn cho rằng việc thoải mái bình luận là tự do ngôn luận.
Quay lại chủ đề chính, thế nào là bình luận ngay tức thời? Bản thân tôi định nghĩa nó là hiện tượng khi người ta tiếp nhận điều gì đó và đưa ra bình luận, kết luận trong vòng chưa quá 30 giây, một phút suy nghĩ về nội dung của tin tức, nội dung bình luận sẽ nói/viết, hay mục đích khi bình luận… Ví dụ rất kinh điển là bình luận facebook.
 data-lazy-src=

Nguồn: Hương Võ