Chi phí cố định là gì? Chi phí biến đổi là gì?

Chi Phí Cố định Là Gì

Chi phí cố định là gì là một trong những keyword được search nhiều nhất về chủ đề Chi phí cố định là gì. Trong bài viết này, atpacademy.vn sẽ viết bài viết Chi phí cố định là gì? Chi phí biến đổi là gì?

Chi Phí Cố định Là Gì

Chi phí cố định là gì? Chi phí biến đổi là gì?

Ngân sách của công ty gồm hai loại là ngân sách cố định và ngân sách biến đổi.

Ngân sách cố định (fixed costs) là những ngân sách không thay đổi theo mức độ sản xuất hay doanh số. Một công ty muốn tiến hành hoạt động kinh doanh thì hàng tháng họ phải trả tiền thuê mặt bằng, tiền khấu hao máy móc thiết bị và nhà xưởng, tiền lãi và tiền lương của các cán bộ cai quản,… không lệ thuộc vào mức sản lượng của công tychi phí cố định (FC) là khoản ngân sách k thay đổi cho dù ở cấp độ sản xuất ntnngân sách cố định tính trung bình trên mỗi đơn vị món hàng gọi là ngân sách cố định trung bình (AFC).

AFC = FC/Q

chi phí chuyển đổi (variable costs) cải thiện số lượng thuận với mức sản xuất của doanh nghiệp . Mỗi chiếc xe máy do hãng Honda sản xuất đều gồm có các chi phí về vật liệu sắt thép và plastic để sử dụng vỏ xe và động cơ, dây kéo và bộ phát điện, bao bì chuyên chở và những thành phần vật liệu không giống. Những ngân sách này hầu như không thay đổi tính trên mỗi tổ chức sản phẩm được sản xuất, và đưọc gọi là ngân sách chuyển biến trung bình (AVC). Chúng được gọi là chi phí biến đổi (VC) vì tổng những ngân sách đó thay đổi theo tỉ lệ sản phẩm được sản xuất ra.

AVC = VC/Q

Tổng ngân sách (total costs) là tổng các ngân sách cố định và ngân sách chuyển đổi tại một mức độ sản xuất nhất định nào đó. Tổng chi phí (TC) tính trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm đưọc gọi là ngân sách trung bình (AC), hay giá bán tổ chức món hàng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn định ra một mức giá ít nhất cũng sẽ trang trải được tổng ngân sách sản xuất một mức sản xuất nhất định.

TC = FC + VC
AC = TC/Q = FC/Q + VC/Q

AC = AFC + AVC

Nguồn:http://www.dankinhte.vn

Bài viếtLiên quan