0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Tìm kiếm khóa học

Blog

Nguyễn Văn Chiến

Nguyễn Văn Chiến

NGUYỄN VĂN CHIẾN MARKETER TẠI ATPSOFTWARE Kiến thức/kinh nghiệm các bạn nhận được từ tôi, cam kết 100% từ trải nghiệm thực tế và được đúc kết trong quá trình " thử " và " sai " để mang đến các bạn những giá trị bền vững có tính áp dụng cao trong hoạt động [...]
Phan Anh Toàn

Phan Anh Toàn

PHAN ANH TOÀN Chuyên gia tại ATP Software Tính đến tháng 09/2017, tôi đã trải qua tròn 8 năm làm kinh doanh. Thuộc thế hệ 9x đời đầu, nhưng tôi bắt đầu “tập tành” kiếm tiền từ khá sớm khi 18 tuổi là sinh viên năm nhất. Trải qua nhiều năm “lăn lộn” lập nghiệm, [...]