0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Tìm kiếm khóa học

Chuyên Gia

Nguyễn Lê Nguyên Phong

MARKETER TẠI ATPSOFTWARE

Kiến thức/kinh nghiệm các bạn nhận được từ tôi, cam kết 100% từ trải nghiệm thực tế và được đúc kết trong quá trình ” thử ” và ” sai ” để mang đến các bạn những giá trị bền vững có tính áp dụng cao trong hoạt động kinh doanh.

Trải qua nhiều năm “lăn lộn” lập nghiệm, đến thời điểm này dù không đạt được nhiều thành tích như kỳ vọng, nhưng cũng đã đọng lại cho tôi rất nhiều bài học xương máu, nhiều kinh nghiệm và kiến thức để làm hành trang bước tiếp…

TIẾNG ANH 50%
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 60%
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 70%
CHÉM GIÓ 100%