HỖ TRỢ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG FACEBOOK

Tittle 0 1

GÓI HỖ TRỢ BAO GỒM:

1
Tittle 2
facebook like icon png 4

GÓI
NGẮN HẠN

Basic Group
Thời hạn: 1 tháng
Giá chi tiết:
4.999.000 đồng

GÓI NGẮN HẠN

- Gói Coach: Full dịch vụ
- Kết quả dự kiến: Hoàn thiện plan chi tiết triển khai xây dựng, đội xây dựng hiểu rõ về group - cộng đồng, chuẩn chỉnh bộ nhận diện & bộ khung cộng đồng.
ĐĂNG KÝ NGAY
heart icon jst

GÓI
TRUNG HẠN

Pro Group
Thời hạn: 3 tháng
Giá chi tiết:
10.000.000 đồng

GÓI TRUNG HẠN

- Gói Coach: Full dịch vụ
- Kết quả dự kiến: Hoàn thiện plan chi tiết triển khai xây dựng, đội xây dựng hiểu rõ về group - cộng đồng, chuẩn chỉnh bộ nhận diện & bộ khung cộng đồng. Cộng đồng đạt 10.000 - 50.000 thành viên (tùy vào mức độ tăng trưởng).
ĐĂNG KÝ NGAY
CROWN

GÓI
DÀI HẠN

Master Group
Thời hạn: 1 năm
Giá chi tiết:
20.000.000 đồng

GÓI NGẮN HẠN

- Gói Coach: Full dịch vụ
- Kết quả dự kiến: Hoàn thiện plan chi tiết triển khai xây dựng, đội xây dựng hiểu rõ về group - cộng đồng, chuẩn chỉnh bộ nhận diện & bộ khung cộng đồng. Cộng đồng đạt từ 50.000 đến ~100.000 thành viên (tùy vào mức độ tăng trưởng).
ĐĂNG KÝ NGAY
Tittle 0 1

GÓI HỖ TRỢ BAO GỒM:

Tittle 2
facebook like icon png 4

GÓI
NGẮN HẠN

Basic Group
Thời hạn: 1 tháng
Giá chi tiết:
4.999.000 đồng

GÓI NGẮN HẠN

- Gói Coach: Full dịch vụ
- Kết quả dự kiến: Hoàn thiện plan chi tiết triển khai xây dựng, đội xây dựng hiểu rõ về group - cộng đồng, chuẩn chỉnh bộ nhận diện & bộ khung cộng đồng.
ĐĂNG KÝ NGAY
heart icon jst

GÓI
TRUNG HẠN

Pro Group
Thời hạn: 3 tháng
Giá chi tiết:
10.000.000 đồng

GÓI TRUNG HẠN

- Gói Coach: Full dịch vụ
- Kết quả dự kiến: Hoàn thiện plan chi tiết triển khai xây dựng, đội xây dựng hiểu rõ về group - cộng đồng, chuẩn chỉnh bộ nhận diện & bộ khung cộng đồng. Cộng đồng đạt 10.000 - 50.000 thành viên (tùy vào mức độ tăng trưởng).
ĐĂNG KÝ NGAY
CROWN

GÓI
DÀI HẠN

Master Group
Thời hạn: 1 năm
Giá chi tiết:
20.000.000 đồng

GÓI NGẮN HẠN

- Gói Coach: Full dịch vụ
- Kết quả dự kiến: Hoàn thiện plan chi tiết triển khai xây dựng, đội xây dựng hiểu rõ về group - cộng đồng, chuẩn chỉnh bộ nhận diện & bộ khung cộng đồng. Cộng đồng đạt từ 50.000 đến ~100.000 thành viên (tùy vào mức độ tăng trưởng).
ĐĂNG KÝ NGAY
Tittle 3.1
Gia
Tittle 4
Gia 2 1
Tittle 5
Gia 3
Tittle 6
5
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
GÓI HỖ TRỢ XÂY DỰNG
CỘNG ĐỒNG FACEBOOK
Đăng ký để được tư vấn kỹ hơn về bản chất của việc xây dựng cộng đồng, cũng như chi tiết các gói dịch vụ!
Support: Phan Toàn – Co-Founder/Manager ATP Academy
Liên hệ Hotline: 0797.777.557 được hỗ trợ sớm nhất.
2
Tittle 3.1
Gia
Tittle 4
Gia 2 1
3
4
Tittle 5
Gia 3
Tittle 6
5
6
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
GÓI HỖ TRỢ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG FACEBOOK
Đăng ký để được tư vấn kỹ hơn về bản chất của việc xây dựng
cộng đồng, cũng như chi tiết các gói dịch vụ!
Support: Phan Toàn – Co-Founder/Manager ATP Academy
Liên hệ Hotline: 0797.777.557 được hỗ trợ sớm nhất.
.