Hiển thị trên trang này : 3
Bộ lọc
Chủ đề
Xem thêm

Giá

Cấp

Ngôn ngữ

Đánh giá của học viên
 • Microsoft Word 2013 cơ bản cho người mới bắt đầu Trần Thịnh Lâm -
  Microsoft Word là một chương trình soạn thảo văn bản khá phổ biến hiện nay. Nó cho phép người dùng làm việc với văn bản thô (text), các hiệu ứng như phông chữ, màu sắc, cùng với hình ảnh đồ họa (graphics) và nhiều hiệu ứng đa phương tiện (multimedia) khác như âm thanh, video khiến cho việc soạn thảo văn bản được thuận tiện hơn.
  15 Bài học 01:10:38 Giờ English Beginner
  ₫250000 ₫499000
  0
  0 Đánh giá của học viên
 • Microsoft Word 2013 nâng cao cho người đi làm Trần Thịnh Lâm -
  Microsoft Word là công cụ soạn thảo văn bản mà hầu hết các doanh nghiệp và cá nhân đang sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người không chỉ sử dụng được 5% các tính năng có sẵn, dẫn đến hiệu quả công việc thấp.
  29 Bài học 02:19:05 Giờ English Advanced
  ₫250000 ₫499000
  0
  0 Đánh giá của học viên
 • Excel và Ứng dụng trong thực tiễn Mircrosoft excel 2013 nâng cao Trần Thịnh Lâm -
  Tìm hiểu các tính năng và chức năng trong Microsoft Excel 2013, cùng với tác giả chuyên gia của chúng tôi, để giúp bạn có trình độ nâng cao trong việc sử dụng Excel 2013. Trong khóa học này, chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản của Excel, bao gồm SUM, MIN, MAX và các hàm có điều kiện khác.
  22 Bài học 02:13:41 Giờ English Advanced
  ₫250000 ₫499000
  0
  0 Đánh giá của học viên