Hướng dẫn cách tính doanh thu hòa vốn mới nhất 2020

Cách Tính Doanh Thu Hòa Vốn

Cách tính doanh thu hòa vốn là một trong những keyword được search nhiều nhất về chủ đề cách tính doanh thu hòa vốn. Trong bài viết này, atpacademy.vn sẽ viết bài viết Hướng dẫn cách tính doanh thu hòa vốn mới nhất 2020.

Cách Tính Doanh Thu Hòa Vốn

Hướng dẫn cách tính doanh thu hòa vốn mới nhất 2020

Đánh giá điểm hòa vốn là gì?

phân tích điểm hòa vốn (break-even analysis) là mẹo nghiên cứu để định hình mức sản lượng hòa vốn, tức mức sản lượng đem lại tổng doanh thu vừa quá đủ để bù đắp tổng ngân sáchngân sách sản xuất của một món hàng đủ nội lực tách ra thành những bộ phận cấu thành như chi phí cố định, chi phí chuyển biến. Theo ý kiến kế toán, sản lượng hòa vốn là mức sản lượng bán ra đảm bảo bù đắp cả ngân sách cố định và biến động tại một giá tiền nào đó.

Phân tích điểm hòa vốn là gì? Các cách xác định điểm hòa vốn

Vì chi phí cố định k biến động cùng với sản lượng nên đường chi phí cố định là đường nằm ngang FC. Tổng ngân sách bao gồm cả ngân sách cố định (FC) và chi phí chuyển biến (VC) và được biểu thị bằng đười TC. Tổng doanh thu grow up khi sản lượng hàng hóa gia tăng và được biểu thị bằng đường TR. Khi sản lượng đạt mức thấp, chẳng hạn Q, tổng ngân sách cao hơn tổng thu nhập và nhà sản xuất phải chịu mức lỗ bằng đoạn AB. Khi sản lượng cao hơn, chẳng hạn bằng Q, tổng ngân sách cao hơn tổng doanh thu và nhà cung cấp phải chịu mức lỗ bằng đoạn AB. Khi sản lượng cao hơn, chẳng hạn bằng Q2, thu nhập cao hơn chi phí và nhà sản xuất thu được khoản doanh số bằng DE. Khi sản lượng bằng mức Q, tổng thu nhập đúng bằng tổng ngân sách (tại điểm C) và nhà cung cấp hòa vốn.

Mẹo định hình điểm hòa vốn

Có ba mẹo tiếp cận để dựng lại điểm hòa vốn:

a. công thức phương trình.

b. phương pháp số dư đảm phí.

c. phương thức đồ thị.

a. Cách thức phương trình phụ thuộc biểu thức thể hiện mối gắn kết CVP

doanh số – (Doanh thu – Biến phí) – Định phí

hoặc:

thu nhập – Biến phí + Định phí + lợi nhuận (1)

Tại điểm hòa vốn, lợi nhuận bằng 0, nên biểu thức (1) được viết lại giống như sau:

thu nhập – Biến phí + Định phí (2)

Biểu thức (2) được gọi là biểu thức hòa vốn.

Từ biểu thức hòa vốn, chúng ta đủ nội lực tính tỉ lệ hàng hóa tiêu thụ hòa vốn và doanh thu hòa vốn.

SL hàng hóa tiêu thụ hòa vốn = Định phí / (Đơn giá bán – Biến phí đơn vị)

thu nhập hòa vốn = Đơn giá bán x SL món hàng tiêu thụ hòa vốn

hoặc:

thu nhập hòa vốn = Định phí /(1 – (Biến phí đơn vị/ Đơn giá bán))

b. Phương pháp số dư đảm phí

Theo cách thức số dư đảm phí, tỉ lệ món hàng tiêu thụ hòa vốn và doanh thu hòa vốn được dựng lại bằng phương pháp áp dụng các thuật ngừ liên quan đến số dư đảm phí.

Chúng ta vừa mới biết :

Số dư đảm phí – Định phí = doanh số (3)

Tại điểm hòa vốn, lợi nhuận bằng 0, biểu thức (3) trở thành:

Số dư đảm phí – Định phí = 0

hay Số dư đảm phí = Định phí (4)

Biểu thức (4) đủ sức viết lại như sau:

số lượng món hàng tiêu thụ hòa vốn x Số dư đảm phí đơn vị = Định phí (5)

Từ biểu thức (5), ta có bí quyết tính tỉ lệ hàng hóa tiêu thụ hòa vốn như sau:

tỉ lệ món hàng tiêu thụ hòa vốn = Định phí / (Đơn giá thành – Biến phí đơn vị)

Biểu thức (4) đủ nội lực viết lại như sau:

doanh thu hòa vốn x tỷ lệ số dư đảm phí = Định phí (6)

Từ biểu thức (6), ta có mẹo tinh doanh thu hòa vốn như sau:

thu nhập hòa vốn = Định phí / % số dư đảm phí

Chúng ta đơn giản nhận thấy, về mặt toán học, hiệu quả tính toán số lượng hàng hóa tiêu thụ hòa vốn và thu nhập hòa vốn k refresh, dù chúng ta ứng dụng mẹo phương trình hay mẹo số dư đảm phí.

c. Bí quyết đồ thị

dựng lại bằng các phương thức giống như trên, điểm hòa vốn còn đủ nội lực dựng lại bằng đồ thị.

Chúng ta vừa mới biết tại điểm hòa vốn, doanh thu bằng ngân sáchdoanh số bằng không. Chính cho nên, đường biểu diễn của thu nhập và ngân sách – theo số lượng món hàng – gặp nhau tại điểm nào trên đồ thị, đó chính là điểm hòa vốn.

Từ dữ liệu của công ty A ở gợi ý 1. Chúng ta có đồ thị hòa vốn 1.

Phân tích điểm hòa vốn là gì? Các cách xác định điểm hòa vốn

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Nguồn:https://vietnamfinance.vn

Bài viếtLiên quan