Hướng dẫn thực hành kế hoạch xây dựng kinh doanh mới nhất 2020

Thuc Hanh Xay Dung Ke Hoach Kinh Doanh

Thực hành kế hoạch xây dựng kinh doanh là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề thực hành kế hoạch xây dựng kinh doanh. Trong bài viết này, atpacademy.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn thực hành kế hoạch xây dựng kinh doanh mới nhất 2020.

Thuc Hanh Xay Dung Ke Hoach Kinh Doanh

Hướng dẫn thực hành kế hoạch xây dựng kinh doanh mới nhất 2020

. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, GV cần phải sử dụng cho HS:

  • dựng lại được plan kinh doanh cho hộ gia đình và công ty phù hợp với khả năng của giá đình và doanh nghiệp.
  • Hạch toán được ngân sách và thu nhập cho một công ty mua bán thương mại, dịch vụ.
  • tập luyện tính cẩn thận, khéo léo, có ý thức tổ chức kỉ luật, trật tự.

II. Phương tiện dạy học:

Dụng cụ: Máy tính một mình

III. công cuộc đơn vị bài học:

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ:

Hạch toán kinh tế là gì? Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong công ty.

3. Bài mới:

Tiết 1: mô tả content bài thực hành và phân group HS.

Tiết 2: HS tính toán và GV đánh giá hiệu quả

Hoạt động của GV Hoạt động của HS content
– mô tả những content và bí quyết dựng lại các kpi kế hoạch kinh doanh và tính toán kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

– hướng dẫn HS trình tự tính toán các kpi thêm vào.

– kiểm tra nếu HS đã nắm nội dung thực hành.

– Phân nhóm HS thực hành (4 nhóm) và phân vị trí thực hành cho các group.

– Nhìn, nhắc nhở, test việc tính toán của HS theo các công thức phù hợp.

– đánh giá kết quả bài thực hành của từng group.

– Nêu mục đích và sự sẵn sàng cho bài học.

– Thực hiện việc tính toán theo các cách thức thêm vào theo nghĩa vụ đã phân công cho từng group.

group 1 – Tình huống: mua bán ăn uống bình dân

nhóm 2 – Tình huống: xác định kế hoạch mua bán cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

nhóm 3 – Tình huống: Hạch toán hiệu quả tế

nhóm 4 – Tình huống: Hạch toán kết quả kinh doanh của một công ty sản xuất.

– Tự phân tích và đánh giá chéo từng content thực hành.

A. Mục tiêu: SGK

B. chuẩn bị: SGK

C. content thực hành:

I. xác định plan mua bán cho hộ gia đình:

Tình huống: kinh doanh ăn uống bình dân.

II. dựng lại plan mua bán cho gia đình:

Tình huống: xác định plan mua bán cho một công ty mua bán thương mại.

III. Hạch toán kết quả kinh doanh:

1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

2. Tình huống: Hạch toán kết quả mua bán của một công ty sản xuất.

D. đánh giá kết quả:

hiệu quả thực hành:

1. Tình huống: kinh doanh ăn uống bình dân.

a) doanh thu bán hàng:

– Sáng: 100 x 5.000 đ = 500.000 đồng

– Trưa: 200 x 5.000 đ = 1000.000 đồng

– Giải khát: 100 x 3.000 đ = 300.000 đồng

⇒ Tổng doanh thu: 1.800.000 đồng

b) ngân sách trả công lao động cho nhân viên nấu ăn và phục vụ: 180.000 đồng

c) Nhu cầu vốn kinh doanh (Chi phí mua hàng): 900.000 đồng

2. Tình huống: xác định kế hoạch mua bán cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

a) Tổng mức bán: 109.000.000 đồng

– phân khúc địa phương: 60.000.000 đồng

– đối tượng khác: 49.000.000 đồng

b) Tổng trị giá mua: 81.000.000 đồng

– Hàng A: Cơ sở 1: 20.000.000 đồng x 60% = 12.000.000 đồng

Cơ sở 2: 20.000.000 đồng x 40% = 8.000.000 đồng

– Hàng B: Cơ sở 1: 7.000.000 đồng

Cơ sở 2: 7.000.000 đồng

– Hàng C: Cơ sở 1: 15.200.000 đồng

Cơ sở 2: 11.400.000 đồng

Cơ sở 3: 11.400.000 đồng

c) Tổng chi phí: 99.000.000 đồng

d) Lợi nhuận: 10.000.000 đồng

3. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

A – thu nhập bán hàng: 1.800.000 đồng

– ngân sách mua hàng: 1.270.000 đồng

– Trả công lao động: 180.000 đồng

– ngân sách khác: 100.000 đồng

– Tổng chi phí: 1.550.000 đồng

– Lợi nhuận: 250.000 đồng

B – tăng doanh thu bán hàng: 546.000.000 đồng

Trong đó, hàng A: 114.000.000 đồng

hàng B: 432.000.000 đồng

– gia tăng ngân sách kinh doanh: 498.000.000 đồng

Trong đó, mua hàng: 456.000.000 đồng

– Lợi nhuận: 48.000.000 đồng

4. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một công ty sản xuất.

a) tăng trưởng thu nhập (năm): 34.800.000.000 đồng

Trong đó, món hàng A: 7.200.000.000 đồng

sản phẩm B: 18.000.000.000 đồng

món hàng C: 9.600.000.000 đồng

b) ngân sách sản xuất (năm): 28.320.000.000 đồng

Trong đó, hàng hóa A: 5.760.000.000 đồng

hàng hóa B: 14.400.000.000 đồng

sản phẩm C: 8160.000.000 đồng

c) Lợi nhuân:

  • thu nhập của doanh nghiệp (chênh lệch giá thu nhập và ngân sách sản xuất) là: 6.480.000.000 đồng
  • Tiền lương: 1.944.000.000 đồng
  • Nộp thuế: 1.296.000.000 đồng
  • Lợi nhuận: 3.240.000.000 đồng

4. Củng cố:

  • đánh giá trình tự làm bài của HS.
  • phân tích hiệu quả

5. chỉ dẫn về nhà:

  • hoàn thành bảng tường trình hiệu quả thực hành và nộp lại vào tiết học sau.

IV. Tự rút kinh nghiệm:

Nguồn: https://vndoc.com/

Bài viếtLiên quan