Phần 1: Tổng quan về Zalo , Bài giảng 1

1. Giới thiệu khoá học Trang cá nhân Zalo