NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 2 BÀI 2 – NHỮNG YẾU TỐ CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Hoàn thành
NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 4 BÀI 4 – 8 NGUYÊN NHÂN KHIẾN ĐỘI NGŨ LÀM VIỆC KHÔNG HIỆU QUẢ