NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 4 BÀI 4 – 8 NGUYÊN NHÂN KHIẾN ĐỘI NGŨ LÀM VIỆC KHÔNG HIỆU QUẢ
Hoàn thành
NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 6 BÀI 6 – QUY ĐỊNH XÉT THƯỞNG VÀ PHẠT ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ