NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 7

BÀI 7 – VAI TRÒ CỦA AFFILIATE TRONG QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM