Xin chào bạn, đây là một khoá học rất tuyệt vời ! Bạn muốn sở hữu nó chứ ?

Tất cả các kiến thức đều rất bổ ích tại các bài giảng, để bắt đầu học bạn hãy nhấn vào nút Mua Ngay để thanh toán với chi phí chỉ 0 đ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 2: Các kênh bán hàng hiệu quả tiếp theo , Bài giảng 8

Bài 10: Chăm Sóc Lại Khách Hàng

Phần 2: Các kênh bán hàng hiệu quả tiếp theo , Bài giảng 7 Bài 9: SMS Marketing BĐS Cần Biết Những Điều Này
Hoàn thành
Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 1 Bài 11: Cách Thức Áp Dụng Kênh Email Hiệu Quả