Xin chào bạn, đây là một khoá học rất tuyệt vời ! Bạn muốn sở hữu nó chứ ?

Tất cả các kiến thức đều rất bổ ích tại các bài giảng, để bắt đầu học bạn hãy nhấn vào nút Mua Ngay để thanh toán với chi phí chỉ 0 đ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 2

Bài 12: Phát Tờ Rơi & Đặt Standee Liệu Còn Hiệu Quả Hay Không?

Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 1 Bài 11: Cách Thức Áp Dụng Kênh Email Hiệu Quả
Hoàn thành
Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 3 Bài 13: Tư Vấn Khách Hàng Trực Tiếp Tại Dự Án