Xin chào bạn, đây là một khoá học rất tuyệt vời ! Bạn muốn sở hữu nó chứ ?

Tất cả các kiến thức đều rất bổ ích tại các bài giảng, để bắt đầu học bạn hãy nhấn vào nút Mua Ngay để thanh toán với chi phí chỉ 0 đ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 3

Bài 13: Tư Vấn Khách Hàng Trực Tiếp Tại Dự Án

Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 2 Bài 12: Phát Tờ Rơi & Đặt Standee Liệu Còn Hiệu Quả Hay Không?
Hoàn thành
Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 4 Bài 14: Telesale Rất Phổ Biến Nhưng Bạn Sẽ Không Biết Các Bí Quyết Này