Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 4

Bài 14: Telesale Rất Phổ Biến Nhưng Bạn Sẽ Không Biết Các Bí Quyết Này