TÍNH NĂNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG SIMPLE FACEBOOK , Bài giảng 6

BÀI 6: SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG ĐỂ TĂNG TƯƠNG TÁC VÀ BÁN HÀNG