Phần khóa học

1
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN TRANG CÁ NHÂN FACEBOOK HIỆN NÀY
2
BÀI 2: GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG PHẦN MỀM SIMPLE FACEBOOK & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
3
BÀI 3: CÁCH ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN VÀO PHẦN MỀM AN TOÀN | CƠ CHẾ ĐỘC QUYỀN HIỆN NAY
4
BÀI 4: CÁCH TẠO & NUÔI NICK FACEBOOK CHẠY PHẦN MỀM KHÔNG BỊ KHÓA | RẤT QUAN TRỌNG
5
ÀI 5: QUÉT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG & KẾT BẠN TỰ ĐỘNG VỚI NHIỀU NICK FACEBOOK
6
BÀI 6: THỰC HÀNH CÁC CHỨC NĂNG TĂNG TƯƠNG TÁC VỚI BẠN BÈ TRÊN SIMPLE FACEBOOK
7
BÀI 7: CHỨC NĂNG NHẮN TIN TỰ ĐỘNG TRÊN TRANG CÁ NHÂN & FANPAGE | CHỨC NĂNG KIẾM TRIỆU ĐÔ
8
BÀI 8: MỜI BẠN BÈ XEM LIVESTREAM TỰ ĐỘNG VỚI PHẦN MỀM | BÍ QUYẾT BÁN TRĂM ĐƠN HÀNG
9
BÀI 9: BÍ QUYẾT TẠO HÀNG NGHÌN LEADS EMAIL TIỀM NĂNG TỪ SIMPLE FACEBOOK ĐỂ ỨNG DỤNG EMAIL MARKETING
10
BÀI 10: ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG TỪ SIMPLE FACEBOOK CHO SMS MARKETING & TELESALES
11
BÀI 11: BÍ QUYẾT & HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NHÓM FACEBOOK
12
BÀI 12: KHAI THÁC HIỆU QUẢ TỪ DATA SĐT ĐỂ KẾT BẠN & TELESALES TRÊN SIMPLE FACEBOOK
13
BÀI 13: ỨNG DỤNG MỞ RỘNG KÉO TRAFFIC ĐỂ LÀM SEO CHO WEBSITE & YOUTUBE
14
BÀI 14: BÍ QUYẾT XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TỪ SIMPLE FACEBOOK
15
BÀI 15: THOÁT #FA THỜI 4.0 – ‘AUTO CƯA GÁI“ CAM KẾT THÀNH CÔNG 100%
16
BÀI 16: NHỮNG KHÓ KHĂN & HƯỚNG GIẢI QUYẾT THƯỜNG GẶP KHI KINH DOANH VỚI NHIỀU NICK FACEBOOK
17
Bài 17: EBOOK: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SIMPLE FACEBOOK CHI TIẾT TỪ A-Z

NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 8

BÀI 8: MỜI BẠN BÈ XEM LIVESTREAM TỰ ĐỘNG VỚI PHẦN MỀM | BÍ QUYẾT BÁN TRĂM ĐƠN HÀNG