Course description

Đây là serries do Phan Toàn cùng các anh/em leader trong ATP HOldings tổ chức. Nhằm chia sẻ các kiến thức, kỹ năng chuyên môn về một lĩnh vực hay chủ đề bất kỳ để giúp anh/em có thêm góc nhìn, kinh nghiệm thực tế.

Những nội dung chia sẻ được chắt lọc và từ những anh/em đã hoạt động sâu trong lĩnh vực của mình, nội dung có thể không được chau chuốt và chuẩn bị kỹ.

Nhưng mình tin rằng anh/em theo dõi, ghi chép cũng sẽ học được nhiều bài học giá trị từ đây.

Phan Toàn - Co Founder ATPAcademy

What will i learn?

Yêu cầu

Trần Thịnh Lâm

Với sự mệnh nâng cao tri thức cho mọi người

Atpacademy mang lại cho bạn một nền tảng học online thực tiễn. Với nhiều bài học online miễn phí được tìm kiếm và biên soạn dễ hiểu cho tất cả mọi người.

Miễn phí

Lectures

7

Skill level

Người bắt đầu

Expiry period

Lifetime

Chứng chỉ

Related courses