Course description

What will i learn?

Yêu cầu

Trần Thịnh Lâm

Với sự mệnh nâng cao tri thức cho mọi người

Atpacademy mang lại cho bạn một nền tảng học online thực tiễn. Với nhiều bài học online miễn phí được tìm kiếm và biên soạn dễ hiểu cho tất cả mọi người.

Nguyễn Thị Cẩm Ly

14-Feb-2023

5

11-Jul-2022

4

Trần Thịnh Lâm

15-Jun-2022

5

Great! <3

Võ Thanh Vỹ

03-Feb-2022

4

Khóa học có phần nội dung đã học, tuy vậy vẫn học đọc điều mới rất thú vị.

Diệu Linh

31-Oct-2021

5

999000 ₫

1200000 ₫

Lectures

30

Skill level

Người bắt đầu

Expiry period

Lifetime

Chứng chỉ

Related courses