Mất bao lâu để bạn có thể nhượng quyền thương hiệu

Nhuong Quyen Kinh Doanh

Với nhiều bạn khi đã có một hệ thống và thương hiệu kinh doanh tốt, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ về việc nhượng quyền thương hiệu. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một số điều liên quan đến nhượng quyền thương hiệu.

MẤT BAO LÂU ĐỂ KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU

Giả sử công ty của bạn đã sẵn sàng nhượng quyền  kể từ lúc bạn quyết định nhượng quyền thương hiệu của mình, bạn nên kỳ vọng rằng sẽ mất khoảng bốn đến năm tháng trước khi bạn có thể bắt đầu nhượng quyền (giả sử bạn có một luật sư về các vấn đề ảnh hưởng đến nhượng quyền nhãn hiệu) . Tùy thuộc vào vị trí của bạn, thị trường mà bạn dự định nhượng quyền thương mại  nếu bạn phải cần đăng ký nhượng quyền thương mại của mình tại một địa điểm cụ thể với cơ quan quản lý nhượng quyền nhà nước, hãy lên chiến lược thêm một tháng. Dự kiến ​​lên tới 450-510 ngày trước thời gian bạn thực sự có thể giao thương nhượng quyền nhãn hiệu của mình , bắt đầu nhận tiền bản quyền.

Về mặt pháp lý, một khi bạn đã hoàn thành các tài liệu pháp lý của mình, bạn là một người nhượng quyền. Nhưng – ngay cả với tất cả các chiến lược  công việc pháp lý phía sau bạn, bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký nhượng quyền khi cần có – vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi bạn thực sự có thể gọi mình là một nhà nhượng quyền thực sự.

— Giả sử rằng bạn đã có đủ sự hợp pháp, nhận diện nhãn hiệu tại suốt thời gian bạn phát triển bộ máy nhượng quyền của mình  có một lượng lớn đối tượng mua hàng sẵn sàng để trở thành người nhượng quyền của bạn, trên hết bạn sẽ cần cung cấp cho họ tài liệu nhượng quyền cần thiết.

— Nếu chương trình nhượng quyền thương hiệu của bạn hấp dẫn, có tính thuyết phục, những người nhượng quyền mà bạn muốn là vô cùng tiềm năng, thì dự đoán rằng bạn sẽ đóng cửa nhượng quyền trong vòng 120 ngày. Thậm chí sau đó, ngay khi bạn có thể đã ký một thỏa thuận nhượng quyền thương mại  nhận được khoản thanh toán phí nhượng quyền đầu tiên việc thành ra một nhà nhượng quyền thiết thực sẽ mất thêm một tí thời gian.

Sau cùng, người nhượng quyền cung cấp bản quyền nhãn hiệu  quy trình vận hành bộ máy cho người nhận quyền để họ phục vụ khách hàng dưới thương hiệu của bạn.

— Nếu mô hình của bạn đòi hỏi bên nhận quyền tìm một địa điểm phù hợp, sau đấy tăng trưởng nó theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bạn, thì trung bình, bạn có thể mong đợi rằng chi nhánh của họ sẽ sẵn sàng mở cửa trong khoảng 180 đến 210 ngày.

— Tương đương thời gian đó, bạn sẽ dành thời gian để huấn luyện về cách thức vận hành nhượng quyền của mình, hỗ trợ chọn lựa địa điểm, hỗ trợ khai trương, luôn sẵn sàng hỗ trợ các sai lầm cần có liên quan.

— Chỉ khi họ mở cửa  khách hàng khởi đầu tới thường xuyên hơn thì người nhượng quyền thường hay bắt đầu trả cho bạn tiền bản quyền của bạn trên doanh số của họ.

Khi đối tượng mua hàng nhượng quyền đầu tiên của bạn đã mở cửa kinh doanh thành công, bây giờ, trong một cái nhìn thực tế, bạn đã đạt được mục tiêu của mình , thực sự là một nhà nhượng quyền thương mại… mất khoảng 450 đến 510 ngày kể từ khi bạn khởi đầu thực hiện.

KẾ HOẠCH THU HÚT NHÀ NHẬN QUYỀN TIỀM NẲNG

450 đến 510 ngày thực sự là một khoảng thời gian dàituy vậy, hãy coi xét rằng ngoại trừ thời gian dành cho việc phát triển , làm xong quá trình nhượng quyền ban đầu, thì cũng đồng thời là thời gian dành cho việc khai trương một địa điểm riêng của doanh nghiệp. Sự khác biệt là trong thời gian đó nếu như bạn thực sự có thể thu hút được các nhà nhận quyền tiềm năng, bạn thực sự có thể có nhiều địa điểm đang được tăng trưởng  bạn hầu như không sử dụng cùng một lượng vốn nhân lực hoặc tài chính để mở một số địa điểm tương tự. Giờ đây bạn đang ở tại vị trí của một nhà nhượng quyền thương hiệu.

Bạn đã thu hút những nhà nhượng quyền đủ điều kiện để mở rộng nhãn hiệu ở nhiều nơi, sử dụng quy trình vận hành của bạn một cách phù hợp. Hy vọng rằng, họ đang bắt đầu kiếm sống tốt nhờ dùng nhãn hiệu, sự hỗ trợ của bạn, điều đó trả cho bạn phí nhượng quyền  hiện đang gửi cho bạn những khoản thanh toán tiền bản quyền. Những khoản phí đó theo thời gian sẽ khấu hao chi phí ban đầu của bạn khi mua một thương hiệu nhượng quyền. Điều trọng yếu cần coi xét là những địa điểm đấy được mở vì sự đầu tư của bên nhận quyền  niềm tin của họ vào bạn với danh nghĩa là bên nhượng quyền. Bạn không mạo hiểm với bất kỳ đồng vốn nào trong việc mở các công ty này, cũng không làm giảm quyền sở hữu hệ thống nhượng quyền của bạn  không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc cho thuê, nhân viên, v.v.

Các người nhận quyền ban đầu của bạn có khả năng là bạn bè đã gặp. Thông thường, những người được nhượng quyền đầu tiên của bạn sẽ là khách hàng của những quán của bạn. Mọi người có xu hướng muốn đầu tư vào các thương hiệu mà họ biết  đặt niềm tin. Nhượng quyền, cốt lõi của nó, là một sự đầu tư cảm xúc.

Tuy nhiên, hãy chú ý vào thực tế rằng tại khi những người nhận quyền đầu tiên của bạn có thể đầu tư dựa trên sự phấn khích khi tham gia thương hiệu của bạn , vì bài học của họ khi đã là khách hàng của bạn, nhóm các người đầu tư nhượng quyền kế tiếp sẽ tìm hiểu về bạn nói cách khác . Có khả năng, cách tiếp thị  sự công khai về hệ thống nhượng quyền của bạn là những gì sẽ đưa họ đến hợp tác với bạn.

Với nhóm nhận quyền đầu tiên, bạn dựa vào sự tin tưởng của họ vào bạn tại việc chất dứt bán hàng nhượng quyền. Tuy nhiêngroup nhận quyền thứ 2 sẽ nhận định thời cơ nhượng quyền của bạn theo một khách quan hơn. Kinh doanh nhượng quyền thương hiệu của bạn đang hoạt động như thế nào, bạn đáp ứng những đảm bảo của mình với họ như thế nào, bạn có thường hay xuyên liên hệ với họ không, bạn quản lý mối quan hệ của bạn với họ một theo cách nào – sẽ như thế nào các người được nhượng quyền trong thời gian tới sẽ đánh giá bạn  có quyền quyết định nhượng quyền của họ. Trở thành một người nhượng quyền xuất sắc không chỉ là một người sale xuất sắc cho những thời cơ nhượng quyền. Người nhượng quyền mong muốn những nhãn hiệu thực sự có thể là bước đà kinh tế lâu bền. Nếu các người được nhượng quyền đầu tiên của bạn không thành đạt, việc thu hết thêm các người nhận quyền sẽ là điều gì đó khá khó khăn.

Giả sử rằng bạn là một người nhượng quyền tuyệt vời , những người nhận quyền đầu tiên của bạn không chỉ làm tốt về tài chính, họ còn suy xét rất khả quan về bạn  group của bạntrong tình huống đấykiếm tìm thêm các người nhận quyền mới không khó. Tuy vậy, cách bạn thu hút thêm những nhà nhận quyền mới sẽ dựa trên phương pháp tiếp thị của bạn, nó cần được tăng trưởng dựa trên các thuộc tính của bộ máy nhượng quyền của bạn. Bất kể bạn tiếp thị nhượng quyền trực tiếp hay thông qua môi giới của bên thứ ba, hiểu rõ về nhãn hiệu nhượng quyền của bạn  hiểu được họ đang ước muốn gì trong cơ hội buôn bán này sẽ là sự khác biệt giữa làm ra nhiều khách hàng tiềm năng , đóng cửa khá nhiều cửa hành nhượng quyền buôn bán.

PHÁT TRIỂN CHUỖI CỬA HÀNG

Mỗi bộ máy nhượng quyền sẽ có mô hình nhượng quyền một shop riêng lẻ, tuy nhiên việc mở cửa  quản lý một bộ máy các chủ sở hữu cá nhân sẽ chẳng phải là những gì mà bạn hình dung. Nếu đối tượng nhận quyền mà bạn đang nhắm tới là một người đầu tư theo chuỗi cửa hàng, thì điều cần có là phải tạo dựng lại cấu trúc của việc phân phối nhượng quyền thương mại của bạn theo cách hấp dẫn đối với lớp nhà đầu tư đó.

Việc tìm hiểu sâu hơn về người nhận quyền tiềm năng của bạn, cách bạn cấu trúc sự mời gọi nhượng quyền thương mại của mình cho nhượng quyền chiến lược, / hoặc nhượng quyền đầu tư, sẽ không giống nhau. Với cùng 1 mức phí khởi đầu  duy trì, cùng một cấp độ dịch vụ hỗ trợ, trách nghiệm cho từng loại hình nhượng quyền thương mại không có ý nghĩa gì trong nhượng quyền thương mại tối tân.

Nắm rõ ràng trước những người bạn muốn là người nhận quyền thương mại của bạn là điều cần thiết. Chỉ Khi mà đã quyết định đó được đưa ra, bạn mới có thể cấu trúc lại đề nghị nhượng quyền thương mại của mình một cách phù hợp;  sẽ có nhiều câu chuyện kinh doanh đúng đắn mà nó làm bạn có sức hút một cách thực tế nhất;  còn mở rộng hệ thống nhượng quyền của mình theo chiến lược.

Chiến lược truyền thông cho việc Nhượng Quyền

huong-dan-kinh-doanh-nhuong-quyen-thuong-hieu-3-vnfranchise.vn

Bạn cần chắc chắn rằng việc cung cấp nhượng quyền thương mại, thỏa thuận pháp lýchi phí  cơ cấu hỗ trợ của bạn thích hợp với chiến lược tiếp thị của bạn. Nếu bạn muốn có được thành quả mà bạn đã lên chiến lược. Có được những kết quả đó không khónhưng nó cũng không thể được hoàn thiện theo kiểu bản vẽ mẫu. Cần phải suy nghĩ kiểu kiến thức có chiều sâu về vận hành công ty không phải là thứ bạn nên nhận ngay cả từ những luật sư nhượng quyền nhân tài nhất (đó không phải là vai trò của họ) hoặc từ thực hiện công việc với một trong các nhà máy đóng gói nhượng quyền (không phải tại hệ thống vận hành).

Nhượng quyền xuất hiện trong hơn 300 ngành công nghiệp ngày nay,  thậm chí những nhà nhượng quyền tại cùng phân khúc sử dụng những phương pháp không giống nhau để nhượng quyền dựa trên tình hình kinh tế của doanh nghiệp, văn hóa của họ như một đơn vị, quy mô, hiệu năng thương hiệu, đối tượng mục tiêu, v.v.

Bạn truyền thông cho những nhà nhận quyền tiềm năng của bạn, nơi họ đang ở. Đối với một số ứng cử viên nhượng quyền, những trang web tạo khách hàng tiềm năng, tạp chí nhượng quyền  môi giới nhượng quyền, hội thảo doanh nghiệp thường có hiệu quả. Đối với các người kháccác ấn phẩm giao thương lớn , diễn đàn đầu tư là cách họ sẽ truyền bá về cơ hội kinh doanh. Tiêu điểm báo nào bạn được nhắc tớikế hoạch SEO của bạn được phát triển , thực hiện ra sao, nơi nào bạn dồn các nguyền tài nguyên giới thiệu của mình, tất cả đều cần phải tính đến việc bạn đang nỗ lực tiếp xúc ai.

Ngay cả khi phát triển những trang web thu hút nhượng quyền, những cái gì đang được cung cấp cho nhượng quyền thương mại nhỏ lẻ hoặc một trong những loại nhượng quyền thương mại khác mà bạn có thể nhắm mục đích cần phải được lên kịch bản cẩn thận , quy trình thu hút phải là không giống nhau.

Những loại nhượng quyền thương hiệu:

nhuong-quyen-kinh-doanh

1. Nhượng quyền mô hình giao thương toàn diện (full business format franchise)

Mô hình franchise này được cấu trúc chặt chẽ  hoàn chỉnh nhất tại những mô hình nhượng quyền, thể hiện cấp độ hợp tác , đảm bảo cao nhất giữa các bên, có thời hạn hợp đồng từ trung hạn (5 năm) đến dài hạn (20 hay 30 năm). Bên nhượng quyền chia xẻ , chuyển nhượng ít nhất 4 nhân tố cơ bản, bao gồm:

Bộ máy (chiến lược, mô hình, quy trình vận hàng được chuẩn hóa, chính sách quản lý, cẩm nang điều hành, huấn luyện, tư vấn  hỗ trợ khai trương, làm chủ, hỗ trợ tiếp thị, quảng cáo)
– Bí quyết công nghệ sản xuất/kinh doanh
Bộ máy thương hiệu
Sản phẩm và dịch vụ.

Bên nhận quyền có trách nhiệm thanh toán cho bên nhượng quyền 2 khoản phí căn bản là phí nhượng quyền ban đầu, phí công việc. Ngoài ta bên nhượng quyền thực sự có thể trả thêm các khoản chi phí khác như chi phí thiết kế & trang trí cửa hàng, mua trang thiết bị, chi phí tiếp thị, giới thiệucác khoản chênh lệch do mua nguyên vật liệu, chi phí tư vấn …

2. Nhượng quyền mô hình buôn bán không toàn diện (non-business format franchise)

Nhìn bao quát, mô hình nhượng quyền buôn bán không toàn diện thực sự có thể hiểu ngắn ngọn là chuyển nhượng một vài nhân tố nào đó của bên chuyển nhượng như nhượng quyền sản phẩm, nhượng quyền công thức  tiếp thị, phân phối quyền sử dụng hình ảnh thương hiệu.

Đối với mô hình nhượng quyền không toàn diện này, bên nhượng quyền thường không nỗ lực làm chủ chặt chẽ hoạt động của bên nhận quyền , thu nhập của bên nhượng quyền chủ yếu từ việc bán sản phẩm hay dịch vụ.

Bên nhượng quyền thường có ý định mở rộng nhanh chóng bộ máy cung cấp nhằm gia tăng độ bao phủ thị trườngthu nhập do việc kinh doanh đưa lại  đi trước đối thủ.

3. Nhượng quyền có tham gia quản lý (management franchise)

Hình thức nhượng quyền phổ biến hay gặp ở những chuỗi khách sạn lớn như Holiday Inc, Marriotttrong đó bên nhượng quyền hỗ trợ cung cấp nhà quản lý , điều hành doanh nghiệp ngoài việc chuyển nhượng quyền dùng nhãn hiệu  mô hình/công thức kinh doanh.

4. Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn (equity franchise)

Người nhượng quyền tham gia vốn đâù tư với tỷ lệ nhỏ dưới dạng liên doanh, như hoàn cảnh của Five Star Chicken (Mỹ) ở Viet Nam để trực tiếp tham gia làm chủ hệ thống. Bên nhượng quyền có thể tham gia Hội đồng quản trị doanh nghiệp mặc dù vốn tham gia giúp sức chỉ chiếm phần trăm nhỏ. Tùy theo khả năng quản lý, sức mạnh nhãn hiệu, đặc trưng ngành hàng, cạnh tranh thương trường, bên nhượng quyền sẽ cân nhắc thêm 3 yếu tố ưu tiên trọng yếu Sau khi lựa chọn mô hình franchise phù hợp cho công ty mình.

Nguồn: Tổng hợp

Bài viếtLiên quan