Phá sản doanh nghiệp là gì? Tại sao lại phá sản doanh nghiệp?

Phá Sản Doanh Nghiệp Là Gì

Phá sản doanh nghiệp là gì là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề phá sản doanh nghiệp là gì. Trong bài viết này, atpacademy.vn sẽ viết bài viết phá sản doanh nghiệp là gì? Tại sao lại phá sản doanh nghiệp?

Phá Sản Doanh Nghiệp Là Gì

Mục lục

Phá sản doanh nghiệp là gì? Tại sao lại phá sản doanh nghiệp?

định nghĩa phá sản công ty

Theo điều 2 luật đóng cửa quy định: ” doanh nghiệp lâm vào tình trạng đóng cửa là công ty gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã vận dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà luôn luôn mất mức độ thanh toán nợ đến hạn”.

Để xem xét một công ty có lâm vào trạng thái đóng cửa hay chẳng hề căn cứ vào 2 điều kiện:

 • Mất khả năng thanh toán nợ đến hạn
 • Hiện tượng mất mức độ thanh toán nợ đến hạn k còn là hiện tượng nhất thời mà rất trầm trọng thuộc về bản chất và vô phương cứu chữa.

Dấu hiệu

Điều 3 nghị định số 189-CP ngày 23/12/1994 cụ thể hoá khái niệm doanh nghiệp lâm vào trạng thái đóng cửa giống như sau: doanh nghiệp được coi là có dấu hiệu lâm vào trạng thái đóng cửa nói tại điều 2 luật đóng cửa công ty, nếu mua bán bị thua lỗ trong 2 năm liên tiếp đến mức không trả được các khoản nợ đến hạn, không quá đủ trả lương cho người lao động theo thoả ước lao động và hợp động lao động trong 3 tháng liên tiếp.

Khi xuất hiện dấu hiệu lâm vào hiện trạng phá sản nêu trên, công ty phải ứng dụng các biện pháp tài chính cần thiết giống như sau đrr khắc phục hiện trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn như :

 • Các phương án đơn vị lại sản xuất kinh doanhthống trị chặt chẽ các khoản ngân sáchsearch đối tượng tiêu thụ hàng hóa.
 • Có biện pháp giải quyết hàng hoá tồn kho, vật tư tồn đọng.
 • Thu hồi các khoản nợ và tài sản bị chiếm dụng.
 • Thương lượng với các chủ nợ để hoãn nợ, mua nợ, bảo lãnh nợ, giảm nợ, xoá nợ.
 • search các khoản tài trợ và các khoản vay mới để trang trải nợ cũ và đầu tư đổi mới công nghệ.

Sau khi đang ứng dụng các biện pháp tài chính quan trọng nêu trên mà luôn luôn gặp chông gaik giải quyết được trạng thái mất mức độ thanh toán nợ đến hạn thì công ty đã lâm vào tình trạng đóng cửa và phải được xử lý phá sản theo quy định của pháp luật.

như vậy, dấu hiệu pháp lý căn bản của tình trạng phá sản là mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, đóng cửa là bước cuối cùng sau khi công ty đang tìm các biện pháp để cứu vãn tình ảnh nhưng k thành công.

Phân loại đóng cửa

 • Căn cứ vào thuộc tính của sự đóng cửa
  • phá sản trung thực: Là sự phá sản do nhựng tại sao có thực gây ra
  • đóng cửa gian trá : Là sự đóng cửa do người kinh doanh sắp đặt trước bằng những thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ nợ
 • Căn cứ vào thị trường đệ đơn yêu cầu tuyên bố đóng cửa
  • đóng cửa tự nguyện: Là do phía công ty tự đệ đơn yêu cầu tuyên bố phá sản khi thấy mình mất mức độ thanh toán nợ đến hạn và không còn phương pháp nào để khắc phục hiện trạng mất cấp độ thanh toán nợ đến hạn đó.
  • phá sản bắt buộc : Là do chủ nợ đệ đơn yêu cầu toà án tuyên bố đóng cửa đối với công ty mắc nợ, chính mình công ty k mong muốn bị tuyên bố phá sản.

So sánh giải thể công ty và phá sản công ty

Giải thể phá sản
nguyên nhân
Rộng hơn giống như + Giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã được ghi trong điều lệ + Giải thể khi đã hoàn thiện mục tiêu hoặc xét thấy mục đích đề ra k thể đạt được+ Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hẹp hơn: quá trình phá sản bao giờ cũng bắt gốc từ việc doanh nghiệp sử dụng ăn thua lỗ dẫn dài dẫn đến hiện trạng mất mức độ thanh toán nợ đến hạn
Thẩm quyền
công ty tự quyết định; Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quyết định; Người quyết định cho phép thành lập công ty nhà nước quyết định Toà kinh tế – Toà án nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân tối cao.
Thủ tục
Là thủ tục hành chính Là thủ tục tư pháp do toà án tiến hành theo quy định chặt chẽ của pháp luật phá sản công ty.
Việc xử lý các liên kết tài sản
Việc phân chia tài sản phải tiến hành trước khi giải thể công ty Việc phân chia giá trị tài sản lại là khâu cuối của quá trình thi hành quyết định tuyên bố đóng cửa của toà án
Hậu quả pháp lý
có khi nào cũng kéo đến việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp và xoá tên đăng ký kinh doanh. chẳng hề lúc nào cũng dẫn đến kết thúc sự tồn tại của doanh nghiệp mà doanh nghiệp đủ nội lực cải thiện chủ sở hữu, vẫn liên tục hoạt động
Thái độ của nhà nước đối với chủ sở hữu, người thống trị
không đặt ra Cấm đảm nhiệm chức phận đó tại bất kỳ công ty nào từ 1 đến 3 năm trừ trường hợp bất khả kháng đối với (Giám đốc, chủ tịch và member của HĐQT)

Luật phá sản công ty

Phạm vi áp dụng

Điều 1- Luật phá sản doanh nghiệp quy định : ” Luật này áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức sở hữu được thành lập và hoạt động theo luật pháp nước cộng hoà thế giới chủ nghĩa VN khi lâm vào trạng thái phá sản”.

doanh nghiệp thuộc mọi thể loại sở hữu trong nền kinh tế nước ta gồm:

 • công ty nhà nước
 • doanh nghiệp của tổ chức chính trị xã hội
 • công ty tư nhân
 • doanh nghiệp TNHH
 • công ty cổ phần
 • công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • cộng tác xã

đối tượng có quyền và Nhiệm vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố đóng cửa

Chủ nợ: Chủ nợ có 3 loại

 • Chủ nợ có bảo đảm: Là chủ nợ mà quyền đòi nợ của họ được bảo đảm bằng tài sản của công ty đắt tiền nợ
 • Chủ nợ có bảo đảm một phần : Là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp sang chảnh nợ mà trị giá tài sản bảo đảm đó ít hơn khoản nợ
 • Chủ nợ không có bảo đảm: Là chủ nợ có khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp mắc nợ

Theo Luật phá sản công ty thì chỉ có chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm 1 phần mới có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Điều kiện để các chủ nợ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản là sau thời gian 30 ngày kể từ ngày gửi giấy đòi nợ đến hạn mà k được thanh toán

Các chủ nợ khi làm đơn phải nộp lệ phí

Đại diện công đoàn (hoặc đại diện người lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn)

Điều kiện để công đoàn nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản là:

 • Khi doanh nghiệp không trả đủ lương cho người lao động trong 3 tháng liên tiếp
 • Khi có nghị quyết của công đoàn về việc tuyên bố đóng cửa

không giống vơí các chủ nợ đại diện công đoàn (hoặc đại diện người lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn) khi nộp đơn chẳng phải tạm ứng phí.

Chủ công ty hoặc đại diện hợp pháp của công ty.

Trong trường hợp đang thực hiện các biện pháp giải quyết chông gai về tài chính mà doanh nghiệp sang chảnh nợ luôn luôn k thoát khỏi trạng thái mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì chủ công ty hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tự nộp đơn yêu cầu tuyên bố đóng cửa.

Toà án :

Trong khi khắc phục các vụ án có liên quan đến doanh nghiệp, nếu phát hiện công ty lâm vào tình trạng đóng cửa thì Toà án thông báo cho các chủ nợ, doanh nghiệp đó biết để nộp đơn yêu cầu giải quyết việc tuyên bố đóng cửa công ty.

Cơ quan có thẩm quyền khắc phục yêu cầu tuyên bố phá sản

 • Toà kinh tế TAND cấp tỉnh, Tp trực thuộc TƯ có thẩm quyền giải quyết việc tuyên bố đóng cửa doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp có trụ sở chính đặt trên địa phương mình.
 • TAND tối cao có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định của Toà án cấp tỉnh về tuyên bố đóng cửa doanh nghiệp.
 • Phòng thi hành án thuộc Sở tư pháp, Cục thống trị thi hành án dân sự thuộc Bộ tư pháp là cơ quan có thẩm quyền thi hành quyết định phá sản công ty.

Trình tự thủ tục khắc phục yêu cầu tuyên bố đóng cửa công ty

Thụ lý đơn và điều tra về mức độ thanh toán nợ của công ty

 • Các thị trường có quyền và Nhiệm vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản công ty gửi đơn đến Toà án ngành đặt trụ sở chính của doanh nghiệp yêu cầu giải quyết việc tuyên bố đóng cửa doanh nghiệp.
  • Nếu là chủ nợ : kèm theo đơn phải có bản sao giấy đòi nợ, các ebook liên quan đến việc khắc phục mâu thuẫn các khoản nợ, các ebook chứng minh tình trạng mất cấp độ thanh toán nợ đến hạn …
  • Nếu là công ty mắc nợ : kèm theo đơn là các tài liệu giống như danh mục chủ nợ, báo cáo tình hình kinh doanh 06 tháng trước khi mất mức độ thanh toán nợ đến hạn ; báo cáo quyết toán và thuyết trình chi tiết tình ảnh tài chính 02 năm cuối; báo cáo về các biện pháp tài chính cần thiết vừa mới ứng dụng để giải quyết …
 • Toà án thụ lý đơn phải vào sổ và cấp cho người nộp đơn giấy báo vừa mới nhận được đơn . Trong 7 ngày bắt đầu từ ngày thụ lý, toà án phải thông báo cho doanh nghiệp đắt tiền nợ biết kèm theo bản sao đơn và các ebook không giống có liên quan.

xây dựng thủ tục khắc phục yêu cầu tuyên bố đóng cửa công ty

 • Điều kiện xây dựng thủ tục khắc phục yêu cầu tuyên bố đóng cửa công ty :
  • doanh nghiệp bị lâm vào hiện trạng mất mức độ thanh toán nợ đến hạn do hai tại sao là gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động mua bándoanh nghiệp phải chứng minh được các khoản thua lỗ là đúng, là hợp pháp, k có dấu hiệu của phá sản gian trá.
  • doanh nghiệp đang vận dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà luôn luôn gặp chông gaikhông giải quyết được hiện trạng mất mức độ thanh toán nợ đến hạn.
  • Nếu là doanh nghiệp nhà nước trực tiếp giúp cho quốc phòng, an ninh và dịch vụ công cộng cần thiết phải có quan niệm bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc của thủ trưởng cơ quan nhà nước vừa mới ra quyết định thành lập doanh nghiệp về việc không vận dụng các biện pháp cần thiết phục hồi mức độ thanh toán nợ đến hạn của công ty.
  • Có hồ sơ yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hợp lệ, bao gồm đơn, bản sao giấy đòi nợ, các giấy tờ ebook chứng minh công ty mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.
  • Có chứng từ chứng minh người nộp đơn vừa mới nộp tiền tạm ứng lệ phí theo quy định của pháp luật.
 • Quyết định mở thủ tục khắc phục yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp :Trong thời hạn 30 ngày từ khi ngày thụ lý đơn , chánh toà kinh tế toà án nhân dân cấp tỉnh phải nhìn thấy xét và ra một trong 2 quyết định:
  • Quyết định không xây dựng thủ tục khắc phục yêu cầu tuyên bố đóng cửa, nếu xét thấy không quá đủ căn cứ.
  • Quyết định mở thủ tục khắc phục yêu cầu tuyên bố đóng cửa trong đó ấn định thời điểm ngừng thanh toán nợ của doanh nghiệp, chỉ định thẩm phán và tổ chức quản lý tài sản để giải quyết yêu cầu tuyên bố đóng cửa doanh nghiệp. Trong quyết định này phải nêu rõ lý do xây dựng thủ tục khắc phục yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp; ấn định thời điểm ngừng thanh toán nợ của doanh nghiệp ; họ tên của Thẩm phán phụ trách và các nhân viên Tổ thống trị tài sản được chỉ định. Quyết định này được tải báo địa phương và báo TƯ trong 3 số liên tiếp.
 • Việc giải quyết yêu cầu tuyên bố đóng cửa doanh nghiệp được tiến hành thông qua hoạt động của toà kinh tế mà trực tiếp là thẩm phán và tổ quản lý tài sản. Tuỳ thuộc vào tính chất và quy mô của vụ kiện , chánh toà Toà kinh tế cấp tỉnh chỉ định 1 thẩm phán hoặc một tập thể gồm 3 thẩm phán để giải quyết.
 • Toà án sẽ ấn định thởi điểm ngừng thanh toán nợ : (để bảo vệ con nợ chẳng phải trả lãi những khoản nợ chưa đến hạn và để bảo vệ lợi ích của chủ nợ cấm con nợ thực hiện 1 số hành vi thanh toán cho bất kỳ chủ nợ nào.
 • Trong thời hạn 60 ngày diễn ra từ ngày tải báo quyết định của toà án về mở thủ tục khắc phục yêu cầu tuyên bố đóng cửa công ty các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ công ty và phải cung cấp những ebook , chứng cứ chứng minh về số nợ đó để tạo dựng danh sách chủ nợ .

Hội nghị chủ nợ , hoà giải và tổ chức lại doanh nghiệp

Hội nghị chủ nợ

Việc tổ chức hội nghị chủ nợ đầu tiên là nhằm bảo đảm cho việc khắc phục 1 phương pháp bình đẳng lợi ích kinh tế của các chủ nợ trong quan hệ với công ty bị yêu cầu phá sản và giữa họ với nhau.

Hội nghị chủ nợ chỉ được triệu tập trong giai đoạn nhìn thấy xét giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản, do thẩm phán triệu tập và chủ trì.

Thời gian họp hội nghị lần đầu là 30 ngày tính từ lúc ngày khoá sổ danh sách đòi nợ.

nguyên nhân gồm:

 • Những phân khúc có tên trong danh mục chủ nợ
 • Đại diện công đoàn hay đại diện người lao động ngành chưa có đơn vị công đoàn (Chỉ có quyền biểu quyết khi tham dự hội nghị chủ nợ với nhân cách là chủ nợ lương).
 • Người bảo lãnh sau khi vừa mới trả nợ thay cho doanh nghiệp sang chảnh nợ.
 • Đại diện hợp pháp của công ty mắc nợ (Tham gia để trình bày phương án hoà giải và giải pháp tổ chức lại doanh nghiệp.

Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi có sự tham dự của quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ k có bảo đảm tham dự

Hội nghị chủ nợ đủ sức được hoãn 1 lần nếu rơi vào 1 trong 2 điều kiện

 • không quá đủ quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm tham dự
 • đa số chủ nợ có mặt biểu quyết hoãn họp

Trong vòng 30 ngày bắt đầu từ ngày hội nghị chủ nợ lần 1 bị hoãn thẩm phán phải triệu tập lại hội nghị chủ nợ lần 2 . Nếu triệu tập lại mà hội nghị chủ nợ vẫn không thành do không đủ số lương tham dự giống như quy định thì toà án ra quyết định đình chỉ việc khắc phục yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

content của hội nghị chủ nợ : Chủ yếu bàn và giải quyết về 2 chủ đề chính

 • nhìn thấy xét thông qua phương án hoà giải, phương pháp đơn vị lại hoạt động kinh doanh của công ty
 • đàm luận và kiến nghị với thẩm phán về phân chia tài sản của doanh nghiệp nếu k có phương án hoà giải hoặc phương án hoà giải k được thông qua.

Hoà giải và giải pháp tổ chức lại hoạt động mua bán của doanh nghiệp

Việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp không phải bao giờ cũng chấm dứt bằng việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp và phân chia trị giá tài sản còn lại của công ty đó mà còn có phương thức khác đó là hoà giải và tổ chức lại hoạt động mua bán của công ty.

mục đích của bí quyết này là tìm giải pháp duy trì doanh nghiệp tạo thời cơ để công ty đắt tiền nợ vượt qua trạng thái mất cấp độ thanh toán nợ đến hạn thay vì bị tuyên bố đóng cửa.

Ngay sau khi ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố đóng cửa, thẩm phán phải yêu cầu chủ công ty hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp xây dựng phương án hoà giải và các giải pháp đơn vị lại mua bán.

content của phương án gồm:

 • Các kiến nghị về hoãn nợ, giảm nợ, xoá nợ, mua nợ, bảo lãnh nợ và các biện pháp khắc phục hiện trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, cũng như những cam kết về thời hạn, mức và cách thức thanh toán nợ đến hạn của công ty.
 • Các biện pháp đơn vị lại hoạt động mua bán của công ty

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được yêu cầu phương án phải được send cho toà án

Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải trình bày phương án hoà giải và các phương pháp đơn vị lại mua bán tại hội nghị chủ nợ và trả lời chất vấn của các chủ nợ.

Nếu phương án hoà giải và phương pháp đơn vị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được hội nghị chủ nợ thông qua thì thẩm phán ra quyết định xác nhận biên bản hoà giải thành và tạm đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố đóng cửa.

Tuyên bố phá sản và phân chia giá trị tài sản của công ty

Quyết định tuyên bố đóng cửa

Thẩm phán Toà kinh tế cấp tỉnh có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp trong các trường hợp:

 • công ty sang chảnh nợ k có phương án hoà giải và các phương pháp đơn vị lại hoạt động kinh doanh khi ra đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp của chủ nợ và toà án đang có quyết định mở thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của công ty k có mặt ở hội nghị chủ nợ để trình bày phương án hoà giải và các phương pháp tổ chức lại sản xuất mua bán.
 • Hội nghị chủ nợ k thông qua phương án hoà giải và giải pháp tổ chức lại sản xuất mua bán của doanh nghiệp.
 • Hết thời hạn tổ chức lại hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp vẫn kinh doanh không có hiệu quả và các chủ nợ yêu cầu tuyên bố đóng cửa công ty.
 • Trong thời hạn đơn vị lại hoạt động mua bándoanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng những thoả thuận tại hội nghị chủ nợ và chủ nợ yêu cầu tuyên bố phá sản.
 • Trong công cuộc giải quyết việc phá sản công ty mà chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ trốn hoặc bị chết và người thừa kế từ chối thừa kế hoặc k có người thừa kế.

Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp được send đến chủ nợ, công ty bị đóng cửa và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Quyết định tuyên bố phá sản đủ sức bị khiếu nại ( đối với các chủ nợ và doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản) và kháng nghị (đối với Viện kiểm sát). Thời hạn khiếu nại và kháng nghị là 30 ngày kể từ ngày có quyết định.

Quyết định này phải được đăng báo địa phương và báo hàng ngày của trung ương trong 3 số liên tiếp. Thời hạn đăng báo chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phân chia giá trị tài sản của công ty bị tuyên bố đóng cửa.

Việc phân chia tài sản của doanh nghiệp được tiến hành sau khi đã dựng lại rõ tài sản của doanh nghiệp.

Tài sản của doanh nghiệp gồm:

Tài sản cố định và tài sản lưu động của doanh nghiệp vừa mới có trong công ty

Tiền hoặc tài sản góp vốn liên doanh, link với cá nhândoanh nghiệp hoặc đơn vị khác.

Tiền hoặc tài sản của doanh nghiệp mà một mìnhtổ chứcdoanh nghiệp không giống đang nợ hoặc chiếm đoạt.

Tài sản đã cho thuê hoặc cho mượn.

Các quyền về tài sản.

Riêng đối với công ty tư nhân thì tài sản của công ty còn gồm có cả tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân không trực tiếp sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

Tài sản của công ty bị tuyên bố đóng cửa gọi là tài sản đóng cửa.

Thứ tự ưu tiên phân chia tài sản

Các khoản lệ phí, các chi phí theo quy định của pháp luật cho việc giải quyết đóng cửa công ty.

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của luật pháp và các ích lợi không giống theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký.

Các khoản nợ nộp thuế

Các khoản nợ cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ.

Khi phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố đóng cửacó thể có 3 tình huống xảy ra :

Nếu trị giá tài sản còn lại của công ty đóng cửa còn đủ để thanh toán các khoản nợ cho các chủ nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán quá đủ số nợ của mình

Nếu giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp đóng cửa k đủ để thanh toán các khoản nợ cho các chủ nợ thì mỗi chủ nợ được thanh toán một phần các khoản nợ của mình theo % tương ứng. Nếu vẫn còn thừa thì phần còn lại thuộc

 • Chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân
 • Các member doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp
 • chi phí nhà nước nếu là doanh nghiệp nhà nước

Thi hành quyết định tuyên bố đóng cửa công ty

Theo Luật phá sản công ty của Việt Nam thì cơ quan có thẩm quyền đơn vị thi hành quyết định tuyên bố phá sản là phòng thi hành án thuộc sở tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Để tổ chức việc thi hành quyết định tuyên bố đóng cửa của công ty, trưởng phòng thi hành án phải ra quyết định thành lập tổ thanh toán tài sản và chỉ định một chấp hành viên phụ trách tổ này.

Sau khi thanh toán hết tài sản đóng cửa thì tổ trưởng tổ thanh toán tài sản phải sử dụng báo cáo về việc thi hành quyết định tuyên bố đóng cửa send cho trưởng phòng thi hành án song song niêm yết tại trụ sở phòng thi hành án.

Sau 15 ngày bắt đầu từ ngày niêm yết nếu không có chủ nợ nào khiếu nại thì trưởng phòng thi hành án ra quyết định kết thúc việc thi hành quyết định tuyên bố đóng cửa.

Báo cáo thi hành quyết định tuyên bố đóng cửa doanh nghiệp phải được gửi cho

Toà án đã quyết định tuyên bố phá sản công ty

Cục quản lý thi hành án

Cơ quan tải ký mua bán để xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký mua bán

Hậu quả của việc tuyên bố đóng cửa công ty

Quyết định tuyên bố phá sản dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp

Giám đốc, chủ tịch và các member hội đồng quản trị doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được đảm đương giữ chức vụ này ở bất kỳ doanh nghiệp nào trong thời hạn từ 1 đến 3 năm.

Quy trình khắc phục yêu cầu tuyên bố đóng cửa

Nguồn: https://voer.edu.vn/

Bài viếtLiên quan

Xem thêm bài viết

banner