ROI là gì? Ưu nhược điểm của ROI trong truyền thông

Cải Thiện Roi Bằng Customer Lifetime Value

ROI (Return On Investment), một thuật ngữ trọng yếu tại marketing, mà đặc biệt là seo, tạm dịch là tỷ lệ lợi nhuận thu được so sánh với khoản chi bạn đầu tư. Thực sự có thể hiểu ROI một cách giản đơn chính là chỉ số đo lường tỷ lệ những gì bạn thu về so sánh với những gì bạn phải bỏ ra.

Hiểu đúng bản chất của ROI, bạn sẽ đo lường được đạt kết quả tốt đồng vốn đầu tư của mình cho các khoản chi như giới thiệu, chạy Adwords, hay khoản chi marketing online khác.

Những chi phí tại hoạt động truyền thông

Để đo lường ROI marketingdoanh nghiệp cần xác định đâu là các khoản chi mà doanh nghiệp bỏ ra cho những hoạt động này. Các nhân tố chi phí để tính toán cho chỉ số ROI đều là các chi phí dưới dạng chi phí biến đổi (variable cost), tức nếu quy mô công việc marketing của doanh nghiệp tăng thì khoản chi cũng sẽ tăng.

các chi phí trong hoạt động Marketing

Khoản chi marketing tại doanh nghiệp bao gồm:

  • Chi phí cho hoạt động pay-per-click (PPC).
  • Khoản chi cho quảng cáo hiển thị.
  • Khoản chi cho các kênh ads.
  • Khoản chi cho nội dung.
  • Khoản chi cho công việc marketing thuê ngoài.

Thường thì chi phí cho nhân sự marketing full-time là cố định, nên nó sẽ không nên lưu tâm khi đo lường ROI.

Vì khi để ý tới những chi phí biến đổi, nên chỉ số ROI chỉ được đo lường một khi chiến dịch marketing / công việc marketing thực sự được khai triển.

Vì sao chỉ số ROI tốt lại là 5:1?

Để hoàn vốn, bạn cần có nguồn doanh thu đủ để sản xuất hàng hóa  thực hiện các công việc tiếp thị cho nó.

Chỉ số ROI 2:1 chắc chắn sẽ không giúp cho công ty sinh lời, vì khoản chi sản xuất hàng bán (COGS) đã chiếm tới 50% giá bán của sản phẩm. Với các công ty, nếu họ bỏ ra $100 cho công việc truyền thông để thu về $200 thu nhập do việc kinh doanh đưa lại, họ đã mất $100 thu nhập do việc kinh doanh đưa lại để bù vào chi phí sản xuất hàng hóa thuần.

Điều đó có nghĩa, công ty có chỉ số ROI 2:1 chỉ đủ để hoàn vốn, chưa thực sự sinh ra bất kỳ đồng lợi nhuận nào.

chỉ số ROI tốt

Với các doanh nghiệp có giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng thấp hơn 50% giá bán sản phẩm, họ không nhất thiết phải đẩy mạnh các hoạt động marketing để kích lượng sales cao hơn. Trong hoàn cảnh này, chỉ số ROI của doanh nghiệp chắc chắn sẽ thấp.

Với các doanh nghiệp có giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao hơn 50% giá bán sản phẩm, họ cần nhiều cố gắng marketing hơn để bù đắp cho khoản chi sản xuất hàng hóa cao. Nên chỉ số ROI của họ chắc chắn sẽ phải cao.

Như vậy, chỉ số ROI lý tưởng cho các doanh nghiệp sẽ rơi vào khoảng 5:1. Việc chỉ số đấy cao hơn hay thấp hơn 5:1 phụ thuộc nhiều vào khoản chi sản xuất hàng hóa thuần của công ty.

Đo lường chỉ số ROI trong marketing

Công thức tính chỉ số ROI

Chỉ số ROI được tính toán khá giản đơn. Bạn thực sự có thể sử dụng công thức như sau:

Cách tính ROI

Trong đó: Lợi nhuận ròng (hay còn gọi là lợi nhuận sau thuế) = doanh thu dự kiến – khoản chi đầu tư.

* Thu nhập do việc kinh doanh đưa lại dự kiến: thường thường, chúng ta có nhiều cách không giống nhau để tính toán doanh thu dự kiến một cách chính xác.

Doanh thu dự kiến của bạn thực sự có thể bằng tổng số hàng bán được nhân với giá vốn hàng bán. Được kết quả bao nhiêu, bạn lại nhân với tỷ lệ lợi nhuận hy vọng.

tính lợi nhuận kỳ vọng

* Chi phí đầu tư: Chính là toàn bộ các loại khoản chi mà công ty sử dụng cho hoạt động giao thương của mình, gồm khoản chi mặt bằng, chi phí cho nhân sự, máy móc, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, khoản chi điện – nước, các loại thuế,…

Ý nghĩa của chỉ số ROI trong marketing

Nếu chỉ số ROI của công ty là dương, có nghĩa tổng thu nhập do việc kinh doanh đưa lại lớn hơn tổng khoản chidoanh nghiệp nên tiếp tục đầu tư cho dự án.

Ý nghĩa chỉ số ROI

Nếu chỉ số ROI âm  đều đó có nghĩa công ty đã mất nhiều tiền hơn số mà họ hiện đang thu về. Công ty nên cân nhắc thu hẹp quy mô đầu tư, hoặc chuyển sang dự án khác.

Ưu nhược điểm khi sử dụng chỉ số ROI tại truyền thông

Ưu điểm

Đây là chỉ số thực sự có thể tính toán một cách gấp rútsử dụng hai thành tố có thể đơn giản thu thập từ các số liệu tài chính.

Lợi ích của ROI trong việc ra quyết định đầu tư

Đo lường chỉ số ROI cũng phương thức hữu hiệu để bạn xác định mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp so sánh cấp độ sinh lợi nhuận của các dự án, từ đó ra quyết định nên (hay không nên) đầu tư vào dự án nào.

Yếu điểm

Việc ra quyết định đầu tư vào một dự án nào đó yêu cầu doanh nghiệp phải tham khảo nhiều chỉ số trọng yếu khác, như NPV, IRR hay tỷ lệ hoàn vốn (PP). Chỉ số ROI chỉ nên đóng vai trò như một số liệu tham khảo của doanh nghiệp khi ra quyết định đầu tư dự án.

ROI chỉ nên là chỉ số tham khảo khi ra quyết định

Việc tính toán các loại khoản chi như khoản chi khấu hao tài sản cố định, phân bổ khoản chi ban đầu cho các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm của các dự án thực sự có thể khác nhau. Nếu chỉ sử dụng ROI để so sánh cấp độ đạt kết quả tốt của các dự án có thể đem lại kết quả sai lệch so với bản chất.

ROI chỉ chú ý vào việc đo lường chi phí  doanh thu ngắn hạn. Các khoản đầu tư lâu dài (vốn phải mất thời gian dài mới đem lại doanh thu) thường bị lờ đi trong quá trình tính toán ROI.

Tối ưu chỉ số ROI trong Marketing

Chỉ số ROI truyền thông tốt là 5:1

Trong Marketing, chỉ số ROI 5:1chỉ số thu nhập do việc kinh doanh đưa lại trên khoản chi lý tưởng, thực sự có thể giúp công ty phát triển lâu bền. Thường hay thì ROI lý tưởng của các doanh nghiệp sẽ rơi trong khoảng chỉ số từ 5:1 đến 10:1. ROI vượt quá 10:1 thì sẽ bị cho là phi thực tế  chắc chắn sẽ không thể thực hiện được.

Mục đích về ROI của các công ty thường phụ thuộc nhiều vào cơ cấu khoản chi nội trong, tình hình thương trường thời điểm hiện tại.

tối ưu chỉ số ROI trong marketing

Vì sao lại dùng chỉ số này để đo lường hiệu quả?

Chỉ số là thành tố dễ hiểu  dễ đo lường với mọi đối tượng thành phần ở lại  ngoài doanh nghiệp. Bất kỳ kế hoạch truyền thông nào, khi bắt đầu luôn phải có sự thấu hiểu, nắm rõ bản chất từ những thành viên tại công ty.

Trong đódùng chỉ số cũng là một trong cách đơn giản nhất để doanh nghiệp làm chủ, quản lý các hoạt động truyền thông đang khai triển. Với mỗi chỉ số, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đọc được ý nghĩa của nó, xác định tính đạt kết quả tốt của chiến dịch,  có nhiều hành động chỉnh sửa sao để phù hợp với thực tiễn.

Các khoản chi tại công việc marketing

Để đo lường ROI Marketing, doanh nghiệp cần nắm rõ ràng đâu là những khoản chi mà doanh nghiệp bỏ ra cho các công việc này. Những thành tố khoản chi để tính toán cho chỉ số ROI đều là những chi phí dưới dạng chi phí biến đổi (variable cost), tức nếu quy mô công việc truyền thông của doanh nghiệp tăng thì chi phí cũng sẽ tăng.

các chi phí trong hoạt động Marketing

Khoản chi truyền thông trong doanh nghiệp bao gồm:

  • Khoản chi cho hoạt động pay-per-click (PPC).
  • Khoản chi cho giới thiệu hiển thị (display ads).
  • Khoản chi cho những kênh quảng cáo.
  • Chi phí cho content.
  • Chi phí cho hoạt động marketing thuê ngoài, agency.

Thường hay thì khoản chi cho nhân sự marketing full-timecố định, nên nó sẽ không nên lưu tâm khi đo lường ROI.

Vì để ý tới các chi phí biến đổi, nên chỉ số ROI chỉ được đo lường một khi chiến dịch marketing / công việc marketing thực sự được triển khai.

Vì sao chỉ số ROI tốt lại là 5:1?

Để hoàn vốn, bạn cần có nguồn doanh thu đủ để sản xuất hàng hóa, thực hiện những công việc tiếp thị cho nó.

Chỉ số ROI 2:1 chắc chắn sẽ không tạo điều kiện cho doanh nghiệp sinh lời, vì chi phí sản xuất hàng bán (COGS) đã chiếm tới 50% giá bán của sản phẩm. Với các doanh nghiệp, nếu họ bỏ ra $100 cho công việc truyền thông để thu về $200 thu nhập do việc kinh doanh đưa lại, họ đã mất $100 thu nhập do việc kinh doanh đưa lại để bù vào khoản chi sản xuất hàng hóa thuần.

Điều đó có nghĩa, công ty có chỉ số ROI 2:1 chỉ đủ để hoàn vốn, chưa thực sự sinh ra bất kỳ đồng lợi nhuận nào.

chỉ số ROI tốt

Với những doanh nghiệp có giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng thấp hơn 50% giá bán sản phẩm, họ không nhất thiết phải đẩy mạnh các công việc marketing để kích lượng sales cao hơn. Trong hoàn cảnh này, chỉ số ROI của doanh nghiệp chắc chắn sẽ thấp.

Với các doanh nghiệp có giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao hơn 50% giá bán sản phẩm, họ cần nhiều cố gắng truyền thông hơn để bù đắp cho chi phí sản xuất hàng hóa cao. Nên chỉ số ROI của họ chắc chắn sẽ phải cao.

Như vậy, chỉ số ROI lý tưởng cho những công ty sẽ rơi vào khoảng 5:1. Việc chỉ số đó cao hơn hay thấp hơn 5:1 phụ thuộc nhiều vào chi phí sản xuất hàng hóa thuần của doanh nghiệp.

Thay đổi cho tốt hơn ROI bằng Customer Life-time Value

Đáng giá trọn đời của đối tượng mua hàng liên quan tới việc doanh nghiệp có những đối tượng mua hàng sử dụng dịch vụ của họ trong thời gian dàithực sự có thể là trọn đời (hay còn gọi là khách quen/khách trung thành). Rất nhiều doanh nghiệp chỉ để tâm tới việc lôi kéo đối tượng mua hàng mớinhững nhân viên mới chỉ làm quen, sử dụng sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp trong thời gian nhanh chóng.

Sự thật là đối tượng đối tượng mua hàng trung thành đóng vai trò trọng yếu hơn khá nhiều trong tổng thể tỷ trọng số lượng đối tượng mua hàng mà doanh nghiệp đang nắm giữ.

cải thiện ROI bằng Customer Lifetime Value

Việc tính toán chi phídoanh thu  đo lường kết quả của những hoạt động truyền thông không phải là công việc đơn giảnthực sự có thể thực hiện một sớm một chiều tại nay mai. Để tối ưu hóa ROI tại truyền thông, ngoài việc cần phải lưu tâm tới chỉ số 5:1, những doanh nghiệp hoàn toàn thực sự có thể dùng các Công Cụ bổ trợ như Hubspot hay Marketo.

Dù hoạt động marketing không chỉ đơn thuần là các vấn đề thu chi, lãi lỗ, tuy nhiên việc quản lý  làm chủ khoản chi – thu nhập do việc kinh doanh đưa lại sao cho trọn vẹn là một điều quan trọngcần phải lưu tâm nếu như doanh nghiệp mong muốn tăng trưởng hiệu quả  bền vững.

Nguồn: Tổng hợp