CUỘC ĐỜI SẼ DỊU DÀNG HƠN BIẾT MẤY NẾU CHÚNG TA BIẾT ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NHAU…