Đồng nghiệp có tính hài hước giúp công việc trôi chảy hơn