NGƯỜI CHỦ VƯỜN VÀ NGƯỜI THIẾT KẾ. BẠN CHỌN LÀ AI SẼ QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CUỘC ĐỜI MÌNH