“TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NỠ LÀM KHÓ BẢN THÂN MÌNH