tìm được người thấu hiểu mình mới thực là niềm vui lớn nhất