trong kinh doanh cần mạo hiểm nhưng không được liều lĩnh