việc google mua lại youtube thuộc loại chiến lược gì