Cảm ơn Anh/Chị đã đăng ký
"Xây dựng Content Social cho người không chuyên"

Thông tin của Anh/Chị đã được ghi lại!
Chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!

Cảm ơn Anh/Chị
đã đăng ký khóa học
"Xây dựng Content Social cho người không chuyên"

Thông tin của Anh/Chị đã được ghi lại!
Chuyển khoản với thông tin và nội dung như bên dưới nhé!
Mã khóa học
#003
Tổng cộng:
499,000 đồng
Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản
Mã khóa học
#003
Tổng cộng:
499,000 đồng
Phương thức thanh toán:
Chuyển khoản
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
KHÓA HỌC “XÂY DỰNG CONTENT SOCIAL” x1
Tổng số phụ:
Phương thức thanh toán:
Tổng cộng:
Tổng:
499,000 đồng
499,000 đồng
Chuyển khoản ngân hàng
499,000 đồng
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm
KHÓA HỌC “XÂY DỰNG CONTENT SOCIAL” x1
Tổng số phụ:
Phương thức:
Tổng cộng:
499,000 đồng
Chuyển khoản
499,000 đồng
Quý khách hàng có thể chuyển khoản học phí đến ATP Academy với 2 hình thức sau:
1. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
logo vcb
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
Chủ tài khoản: Phan Anh Toàn
Số tài khoản: 0421000431981
Chi nhánh: Thủ Đức
Nội dung: Tên + SĐT + Content Social
2. VÍ ĐIỆN TỬ MOMO
logo momo
Chủ tài khoản: Phan Toàn
Số điện thoại: 0979 866 060
Nội dung: Tên + SĐT + Content Social
Quý khách hàng có thể
chuyển khoản học phí đến ATP Academy với 2 hình thức sau:
1. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
logo vcb
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
Chủ tài khoản: Phan Anh Toàn
Số tài khoản: 0421000431981
Chi nhánh: Thủ Đức
Nội dung: Tên + SĐT + Content Social
2. VÍ ĐIỆN TỬ MOMO
logo momo
Chủ tài khoản: Phan Toàn
Số điện thoại: 0979 866 060
Nội dung: Tên + SĐT + Content Social
.