Thấu hiểu và kết nối với mọi người : Kỹ năng quan trong của nhà lãnh đạo

Thấu hiểu và kết nối với mọi người : Kỹ năng quan trong của nhà lãnh đạo
Nếu học được cách kích hoạt các tế bào thần kinh phản chiếu và khuấy động được sự đồng cảm ở những người khác, bạn sẽ học được cách để kết nối với mọi người.

 data-lazy-src=