Course description

What will i learn?

Yêu cầu

  • Người đang muốn phát triển bản thân

Trần Thịnh Lâm

Với sự mệnh nâng cao tri thức cho mọi người

Atpacademy mang lại cho bạn một nền tảng học online thực tiễn. Với nhiều bài học online miễn phí được tìm kiếm và biên soạn dễ hiểu cho tất cả mọi người.

500000 ₫

700000 ₫

Lectures

5

Skill level

Trung gian

Expiry period

Lifetime

Chứng chỉ

Related courses