Khóa học hàng đầu

XÂY DỰNG CONTENT SOCIAL CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

Người bắt đầu Tiếng Việt
Image Description
Được tạo bởi Trần Thịnh Lâm

 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
5 (4 Nhận xét), 417 Học viên đã đăng ký
1.200.000 ₫ 999.000 ₫

Khóa học này bao gồm

04:28:39 Giờ Video theo yêu cầu.
30 bài.
Toàn thời gian truy cập.
Truy cập trên điện thoại di động, Máy tính bảng và TV.
Chia sẻ

Những gì bạn sẽ học ?

Chương trình giảng dạy cho khóa học này

30 bài
04:28:39 Giờ

Mô tả

Yêu cầu

Về giảng viên

Instructor image
41 Nhận xét
3769 Học viên
26 Các khóa học

Trần Thịnh Lâm

Với sự mệnh nâng cao tri thức cho mọi người

Atpacademy mang lại cho bạn một nền tảng học online thực tiễn. Với nhiều bài học online miễn phí được tìm kiếm và biên soạn dễ hiểu cho tất cả mọi người.

Phản hồi của học viên

5 Xếp hạng
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
Xếp hạng khóa học

Nhận xét

Image Description
Mon, 01-Nov-2021

Diệu Linh

 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating

Image Description
Fri, 04-Feb-2022

Võ Thanh Vỹ

 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating

Khóa học có phần nội dung đã học, tuy vậy vẫn học đọc điều mới rất thú vị.

Image Description
Thu, 16-Jun-2022

Trần Thịnh Lâm

 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating

Great! <3

Image Description
Tue, 12-Jul-2022

Như Quỳnh Nguyễn Nữ

 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating