Cách khởi động ngày mới để tiếp thêm năng lượng làm việc